sunnuntai 23. joulukuuta 2012

Jaak 1:17 Vaihteen varjo?

Kysymys

Päivän Sana 23. joulukuuta 2012
Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä,
jonka tykönä ei ole muutosta, 
ei vaihteen varjoa.
Jaak. 1:17 KR 1938

Mikä on vaihteen varjo?

Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, taivaan tähtien Isältä, 
jonka luona ei mikään muutu, 
ei valo vaihdu varjoksi
Jaak. 1:17 KR 1992

Kaikkinainen hyvä anto ja kaikkinainen täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuden Isältä, 
jonka tykönä ei ole muutosta 
eikä valkeuden ja pimeyden vaihetusta.
Jaak. 1:17 KR 1776Vastaus

Alkuteksti on kielellisesti rikas

πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων, 
παρ᾿ ᾧ οὐκ ἔνι παραλλαγὴ 
ἢ τροπῆς ἀποσκίασμα


1. käännökset "valkeuksien Isä" ja "taivaan tähtien Isä" ovat varsin erilaiset
alkutekstissä on ainutkertainen ilmaus patros ton foton  eli sananmukaisesti fotonien Isä

Kreikan fos tarkoittaa laajassa mielessä valo, tuli ja niiden tuottama "valkeus"


2. käännökset "jonka tykönä ei ole muutosta" "jonka luona ei mikään muutu"
alkuteksitssä on tekninen termi parallage sanoista para ja allasso muuttaa toiseksi
yhdyssana merkitsee jotain, joka ei muutu (variaatio)

3. käännökset "vaihteen varjoa" "valkeuden ja pimeyden vaihetusta"  "ei valo vaihdu varjoksi"
 alkutekstissä on aposkiasma sanasta skia varjo sekä trope verbistä trepo, kääntyä

Ei ihme siis, että Kirkkokraamattumme kääntäjät ovat löytäneet erilaisia vaihtoehtoja ilmaisun suomentamiseksi ja kysyjä ihmettelee 1938 versiota.

"ei vaihteen varjoa" on todellakin melko käsittämätön ilmaus suomalaiselle, joka tuo mieleen ehkä ajatuksen "vaihtelun, muutoksen aiheuttama epävarmuus, ikävyys, vaihtelun heittämä varjo onneen".

mitä on siis kreikan kääntyilevä, liikkuva varjo?

no, Jaakobin kirje kertoo, että mitä se sitten onkin, sitä ei ole Valkeuden Isän luona.

olisiko tässä heprealaisen Jaakobin mielessä kreikkalaisen Platonin täydellistä ideoiden maailmaa, puhdas kirkas aurinko, taivas, jossa ei ole muutosten tuomia varjoja ja pimeyttä (saati mustia pisteitä)?

torstai 13. joulukuuta 2012

Kysymyksiä ja vastauksia blogi

Rukoilemme yhdessä näiden tutkielmiemme äärellä, että
Isä antaisi meille rakkautta totuuteen (2 Tess 2:10-12),
Poika olisi läsnä myös internetissä, missä kaksi tai kolme kokoontuu Hänen nimeensä (Mt 18:20) ja että
Pyhä Henki johtaisi meitä kaikkeen totuuteen (Joh 16:13).
Kiitämme pyhää Kolmiyhteyttä, että Hän aina antaa, mitä lupaa.
Amen
Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.


Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion:
  • synnin, koska he eivät usko minuun;
  • vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe;
  • ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu.

Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa.

Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.

Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.
Joh 16:13-16 KR 1938

keskiviikko 12. joulukuuta 2012

Laittomuuden tekijät


KYSYMYS
Kyllä raamattu on täynnä vaikeita paikkoja ymmärtää. 

Mitä lain vastaista on siinä, että Jeesuksen nimen kautta ennustaa, ajaa riivaajia ja tekee voimallisia tekoja?

Onko meille eduksi ettei meidän keskuudessamme tapahdu edellämainittuja tekoja?

Emmekö me voitaisi vedota siihen, että söimme ja joimme sinun seurassasi ja meidän kaduillamme (rukoushuoneissamme) sinä opetit. Meillähän jotkut kerskaavat siitä, että olemme ainoassa pelastavassa seurakunnassa ja tarkoittavat nimen omaan esikoislestadiolaista seurakuntaa. Mistä tiedämme, ettei meille joskus sanota:  'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.' 

 Matt. 7:22. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' 23. Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.' 

Luuk.13:24. "Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi. 25. Sen jälkeen kuin perheenisäntä on noussut ja sulkenut oven ja te rupeatte seisomaan ulkona ja kolkuttamaan ovea sanoen: 'Herra, avaa meille', vastaa hän ja sanoo teille: 'En minä tunne teitä enkä tiedä, mistä te olette.' 26. Silloin te rupeatte sanomaan: 'Mehän söimme ja joimme sinun seurassasi, ja meidän kaduillamme sinä opetit.' 27. Mutta hän on lausuva: 'Minä sanon teille: en tiedä, mistä te olette. Menkää pois minun tyköäni, kaikki te vääryyden tekijät.' 28. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys

Alla olevassa tekstissä Jeesus kiinnittä huomion siihen mikä on todellinen ilon aihe, mutta ei kuitenkaan syytä heitä laittomuuden tekijöiksi.

Luuk. 10:19. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. 20. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa." VASTAUS

Ilmaukset Raamatussa
Ilmaus "laittomuuden tekijät" esiintyy koko Raamatussa vain yhden ainoan kerran Vuorisaarnassa kysyjän antamassa kohdassa.
Matteus 7:22 
ἀποχωρεῖτε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν. 
alkukielessä on tarkasti sama ilmaus, anomia, laittomuus. 

Samoin ilmaus "vääryyden tekijät" on Raamatussa harvinainen 
Luukas 13:27
ἀπόστητε ἀπ᾿ ἐμοῦ πάντες οἱ ἐργάται τῆς ἀδικίας. 
alkukielessä on ilmaus adikia, epäoikeudenmukaisuus, vääryys, laittomuus 

Ilm 22:11
Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen.
ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι
alkukielessä on ilmaus adikia, kuten Luukkaalla

2 Sam 7:10 ja 1 Aik 
Ja minä valmistan sijan kansalleni Israelille ja istutan sen niin, että se asuu paikallansa eikä enää ole levoton, eivätkä vääryyden tekijät sitä enää sorra niinkuin ennen,
ולא־יסיפו בני־עולה לענותו כאשׁר בראשׁונה׃ 
alkukielessä on ilmaus bne olah joka on sanatarkasti pahan/vääryyden/laittomuuden pojat 
 

Ajatuksia
Matteus ja Luukas antavat Jeesuksen sanat samanlaisessa asiayhteydessä, mutta käyttävät synonyymejä laittomuus-vääryys eli lain vastaisuus. 

Muut kohdat Raamatussa, missä sana vääryydentekijä esiintyy eivät lisää siihen merkityksiä.

On hyvä, että kysyjä antaa koko tekstiyhteyden eikä vain yksittäisiä jakeen osia. Tekstiyhteydessä on puhe ihmisistä, jotka tietävät Jeesuksen ja ovat olleet porukoissa, joissa Hän liikkuu (Luukas) ja jopa Jeesuksen nimessä tehneet voimallisia töitä auttaen ihmisiä (Matteus).

Ongelma on, että Jeesus ei tunne heitä.

Miksi?

Koska he ovat laittomuuden-vääryyden tekijöitä.

Jeesuksen tunteminen merkitsee elämän muutosta, mutta näiden kohdalla se ei ole tapahtunut. 

Kyse ei tässä ole kristillisestä armosta, syntien anteeksisaamisesta ja pelastuksesta turvaamalla Jeesuksen kuolemaan Golgatalla, vaan teoista "tekee saastaisuutta, tekee laittomuutta, tekee vanhurskautta, tekee pyhitystä".